top of page

DONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU
ACS ACADEMIA DE GIMNASTICA LAURA CRISTACHE!
Completati formularul electronic si il vom depune noi, in numele dumneavoastra!

 
Vă mulțumim!

Doneaza 3.5%
Academia de Gimnastica logo

 Împuternicesc prin prezenta ACS ACADEMIA DE GIMNASTICA LAURA CRISTACHE reprezentată prin Președinte LAURA CRISTACHE, ca în numele meu, să depună Declaraţia 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, la organele fiscale competente, în vederea direcţionării 3,5% din impozitul anual către ACS ACADEMIA DE GIMNASTICA LAURA CRISTACHE În scopul menţionat mai sus, mandatarul meu va putea efectua toate demersurile necesare.

        

    ACS ACADEMIA DE GIMNASTICA LAURA CRISTACHE, cu sediul in Bucuresti, sector 1, în calitate de operator prelucrează datele tale cu caracter personal astfel: nume, prenume, adresa, CNP, Serie, Număr CI, Telefon, adresa de email.

Pentru a retrage consimțământul ne puteti trimite un email la adresa lauracristacheacademy@gmail.com

Vă mulțumim!

bottom of page